3 เรื่องต้องห้าม ที่ห้ามพูดเด็ดขาดเวลาสัมภาษณ์งาน

ในการสนทนาในระหว่างการสนทนาส่วนใหญ่ จะมีทั้งในส่วนที่กรรมการถามเรา แล้วเราตอบคำถาม และ ส่วนที่เราถาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเคยกล่าวไว้ในบทความ ก่อนหน้านี้แล้วว่าอะไรควรพูดหรือไม่ควรพูด https://blog.eduzones.com/jobtutor/133646 และ https://blog.eduzones.com/jobtutor/133647 แต่จะขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่ามีสามเรื่องที่ไม่ควรพูดในระหว่างการสัมภาษณ์มีดังนี้

1. ความเชื่อ เช่น ความเชื่อในเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์  หรือเรื่องผี เราไม่มีทางรู้เลยว่ากรรมการสัมภาษณ์จะเชื่อเหมือนเราหรือไม่เหมือนเรา ถ้าเค้าเห็นต่างเค้าก็จะมองว่าเรางมงาย ไม่มีเหตุมีผล ซึ่งอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ในตัวเราเสียไปด้วย เช่น เราไปเล่าเรื่องการไปขอหวยจากจอมปลวก เรื่องแบบนี้ จะทำให้เราดูแย่ลงไปทันที ถ้าเค้าเห็นต่าง ถ้าพูดไปแล้วกรรมการมีการโต้แย้งรุนแรงเราควรรีบหาทางเปลี่ยนเรื่องพูดทันที

2. ศาสนา ในความคิดผมทุกศาสนาสอนเราให้เป็นคนดีทั้งนั้น แต่ละคนที่นับถือศาสนาอะไร เค้าก็มักจะยึดมั่นถือมั่น ในศาสนานั้นๆ เนื่องจากเค้าถูกปลูกฝังให้เคารพนับถือไปแล้ว การที่เราจะไปวิจารณ์ศาสนาอื่นในทางลบ กรรมการเค้าอาจจะนับถือศาสนาอื่นเค้าอาจไม่พอใจจน มองข้ามคุณสมบัติ ความเหมาะสมในตำแหน่งงานของเรา ดังนั้นจงหลีกเลี่ยง

3. การเมือง การเมืองเป็นเรื่องของความชื่นชอบในพรรค หรือตัวผู้นำของพรรค เป็นเรื่อง sensitive มากๆ เราคงเห็นความคิดต่างทางการเมืองว่าทำให้ประเทศเรามาแล้วว่ามันสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาท ดังนั้นจงหลีกเลี่ยงหัวข้อเรื่องการเมืองเด็ดขาด มีโอกาสเกิดอคติในจิตใจกรรมการสัมภาษณ์ให้เห็นว่าเราเป็นคนละพวกกันไปเลย เท่ากับเราอดได้งานนั้นทันทีเนื่องจากการหมั่นไส้ส่วนตัว

         โดยสรุป ความเชื่อ ศาสนา การเมือง เราควรหลีกเลี่ยงการสนทนาเด็ดขาด เพราะเราอาจจะทำให้ทัศนคติของกรรมการเสียไป หรือเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับเรา ดังนั้นถ้ากรรมการแกล้งถามความเห็นในเรื่องเหล่านี้เราควร หาทางหลีกเลี่ยงในการตอบหรือตอบเป็นกลางๆเพื่อ safe ตัวเองดีกว่าครับขอแนะนำเลย